Secondary Sources

Booklist

Geraadpleegde boeken en publicaties:

The Prehistory of the New Netherland Company. Amsterdam Notarial Records of the first Dutch voyages to the Hudson. City Archives Amsterdam. By Simon Hart, City of Amsterdam press 1959. Simon Hart was director of the City Archives of Amsterdam.
Translation of noatrial records and interpretation by Simon Hart.

Bastiaen Jansz. Krol. (1595-1645) Krankenbezoeker, Kommies en Kommandeur van Nieuw -Nederland. Nieuwe gegevens voor kennis der vestiging van ons kerkelijk gezag in Noord Amerika. Door: Dr. A. Eekhof. ‘S-Gravenhage, Martinus Nijhoff 1910.
Onderzoek naar het leven van Bastiaen jansz Krol en vertaling van verslagen van verhoor en documentatie waarin informatie verstrekt wordt aangaande de situatie in Nieuw Nederland en over personages betrokken in de pre historie van Nieuw Nederland.

Onderzoek naar de oudste kaarten van de omgeveing van New york.
Door: Dr. F.C. Wieder. Datum en naam van de uitegevrij onbekend. Slechts een kopie in bezit.
N Phelps Stokes, The Iconography of Manhattan Island. Vol II, 1917. Met facsimilés door L. Van Leer & Co., Roeloffzen, Hübner & Van santen en J. Smulders & C°.

The Iconography of Manhattan Island. By: I.N. Phelps Stokes. New York. Robert. H. Dood. MDCCCCXXII. Period 1498-1909.Republished by Arno Press inc., New york 1967. Printed by Hurley Co., Camden, Ark. Library of Congress catalog Card number 67-13560.

  • A. Early explorations in the neighbourhood of manattan Island. 1498-1619. (map)
  • B. Chapter III. First Dutch survays of the vicinity of Manhattan Island. 1614-1616. (The figurative maps of Block and Hendricks.) (page 63-75)
  • C. Chapter I. A.-The period of Discovery. Vol IV. (565-1497-1626.) (page 5-73)
  • D. Chronology: Addenda. The Iconography of Manhattan Island Vol, VI. (1506-1627.) (page 3-17)

Early Dutch Manuscripts. By A.J.F. van Laer. Archivist of the state of New York. (Pages228-233)
Translation of old documents and manuscripts.

History of the stae of New York. First period. 1609-1664 Vol I. By John Romeyn Brodhead. New York, harper & Bros, 1853.
Translation and interpretaion of manuscripts. (Pages 755-759)

Original Narratives of early American History. J. Franklin Jameson, PhD., LL.D.. Director of the department of historical research in the carnegie institution of Washington.
Naratives of New Netherland. 1609-1664.Translations in englisch of:

  • A. Robert Juet 1610. From; “The third voyage of master Henry Hudson” (Engels talig)
  • B. Johan de Laet. 1625, 1630, 1633, 1640. Nieuwe Wereldt, (The New World.) 1625, 1630, Book III, “Virginia”, Sect. “ Nieuw Nederlandt”. (Kopie origineel anno 1625 Ioannes de laet. Nieuvve Wereldt ofte Beschrijvinghe van West-Indien.) (Engels talig)
  • C. Nicolas A. Wassenaer. “Historischhe verhael” (alder ghedenck-weerdichste geschiedenisse, die hier en daer in Europa, als in duytsch-lant, Vranckryck etc. etc.) 1624-1630. (Engels talig)
  • D. Emanuel van Meeteren (voormalig consul te London). Het tweede deel van de Commetarien ofte MEMORIEN van den Nederlanden. Staat/handel/oorloghen. 1610 (Engels talig). (Originele druk van … compleet in bezit.) tevens diverse nederlandse veratlingen van documenten.
  • E. David Pietersz de Vries 1633-1643 (1655). ”Korte Historial ende Journaels Aenteyckeninge”. Vertaling van een stuk uit het boek van Pietersz de Vries. Ook in het Nederlands te lezen in bastian jansz kroll van Dr. A. Eekhof.

 

Digital